[youku id=”XNjg3MDQ3MzI0″ w=”620″ h=”420″]

[boxgrey]

DSC03679

[/boxgrey]

奖杯和奖品

奖杯由Peak-hoppy赞助;奖品有杭州的龙井赞助。

[boxgrey]

DSC03267

201402ych010

201402ych011

201402ych012

DSC03379

DSC03709

[/boxgrey]

参赛选手:

[boxgrey]

201402ych002

201402ych006

201402ych013

201402ych014

201402ych015

201402ych016

201402ych017

201402ych018

S0035005

S0085014

S0115022

S0135026

S0974344

DSC03425

 

DSC03302a

 

高文明

[/boxgrey]

选手入场准备

[boxgrey]

DSC03258

DSC03255

DSC03256

DSC03261

DSC03262

DSC03265

DSC03268

DSC03272

[/boxgrey]

发射瞬间

[boxgrey]

徐志俊

DSC03292_001 DSC03294 DSC03295

[/boxgrey][boxgrey]

樊嶔

DSC03457 DSC03461 DSC03463

 

[/boxgrey][boxgrey]

陈懋瑞

DSC03407 DSC03408 DSC03409

 

[/boxgrey][boxgrey]

董洪锋

DSC03434 DSC03435 DSC03436

 

[/boxgrey][boxgrey]

高文明

DSC03441 DSC03442 DSC03443

[/boxgrey][boxgrey]

俞峰

DSC03510 DSC03512 DSC03513

 

[/boxgrey][boxgrey]

蔡旭明

DSC03522 DSC03523 DSC03525

 

[/boxgrey][boxgrey]

周子建

DSC03540 DSC03541 DSC03543

[/boxgrey]

靓机

[boxgrey]

DSC03332

DSC03470

DSC03565

DSC03388

DSC03375

DSC03305

DSC03300

DSC03642

DSC03697

DSC03639

[/boxgrey]

颁奖

[boxgrey]

YCH2014联赛2月份月赛Expert组  冠军

汤志高

DSC03767

 

YCH2014联赛2月份月赛Expert组  亚军

徐志俊

DSC03758

 

YCH2014联赛2月份月赛Expert组  季军

尹伟明

DSC03755

 

YCH2014联赛2月份月赛Sportman组  冠军

徐引

DSC03727

 

YCH2014联赛2月份月赛Sportman组  亚军

於超

DSC03723

 

YCH2014联赛2月份月赛Sportman组 季军

董洪锋

DSC03719

[/boxgrey]